My cool4u  l  Registracija  l Bilten
Katalog CTR servisnih uređaja

CTR Grupa je klimatizovan poluautomatski i automatski usluga za komercijalne radio stanice u Mađarskoj od 2001, ali je CTR od više od 15 godina uspešno prodaje opreme u celoj Evropi. Zbog kontinuiranog razvoja, CTR klime punjači puta u skladu sa zahtevima tržišta, visoka kvaliteta i tehnički standardi.